Super Premium Dzīvnieku barība

Izgatavots Vācijā

Augstas kvalitātes sastāvdaļas

Atbildīgi ražota lolojumdzīvnieku barība ar draudzības garšu

Josera kā lolojumdzīvnieku barības ražotājs apzinās savu atbildību pret cilvēkiem, dzīvniekiem un dabu. Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka četrkājainajiem draugiem nodrošinām augstākās kvalitātes uzturu, vienlaicīgi samazinot ražošanas procesā radīto CO2 izmešu daudzumu. Tāpēc esam sev noteikuši uzdevumu patiesi pievērsties šai problēmai. Solījumi ir jāpilda – mums ir jārīkojas. Ko tieši tas mums nozīmē, un kādus mērķus mēs jau esam sasnieguši?
Pievienojieties mūsu ilgtspējības ceļā!
Mēs ļoti lepojamies, ka tagad Josera īsteno 100 % klimata neitrālu ražošanu! Tas mums ir brīnišķīgs sasniegums, ko vēlamies nosvinēt kopā ar Jums, mūsu klientiem, vienlaicīgi tiecoties kļūt vēl “zaļākiem”.
Mūsu stratēģijas galvenais priekšmets ir centieni kompensēt visas mūsu ražošanas radīto CO2 emisijas. Daudzi lolojumdzīvnieku barības ražošanas uzņēmumi domā tikai par savu produktu ietekmi uz vidi. Mēs ejam daudz tālāk, un ņemam vērā visu mūsu produktu radīto  CO2 emisijas ķēdi – no izejvielu iegūšanas līdz ražošanai un iepakošanai, un līdz pat produktu piegādei līdz Jūsu mājoklim un Jūsu lolojumdzīvnieka barības bļodiņai. Šis plašais skatījums padara mūs par starptautiskiem pirmrindniekiem  lolojumdzīvnieku barības ražošanas sektorā.
Lai līdz minimumam samazinātu mūsu ražošanas procesos radušās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju, mēs pastāvīgi rīkojamies saskaņā ar  šādu vadlīniju: izvairīties, samazināt, kompensēt. Ar šī trīskāršā solījuma palīdzību, un apņēmību rīkoties, esam sasnieguši milzīgu mērķi, padarot visu mūsu ražošanu par 100 % klimata neitrālu.
 
Izvairīties: mēs izvairāmies no CO2 emisijām, meklējot klimata neitrālus risinājumus, cik vien ir iespējams, radot jaunus risinājumus vai mainot vecos ieradumus.
Samazināt: protams, nav iespējams pilnīgi izvairīties no CO2 emisijām. Bet tur, kur emisijas ir neizbēgamas, mēs samazinām tās līdz absolūtajam minimumam. 
Kompensēt: jebkādas atlikušās CO2 emisijas, no kurām nevar izvairīties, mēs kompensējam, īstenojot mūsu klimata un mežu saglabāšanas projektus Tanzānijā.
emas

Koncentrēšanās uz vidi un energoefektivitāti

Lai līdz minimumam samazinātu emisijas, mēs īstenojam veselu virkni pasākumu savā galvenajā mītnē Kleinhoibahā, Vācijā. Tas tiek darīts ar nolūku ilgtspējīgi optimizēt mūsu vides labklājības veiktspēju un mūsu produktu oglekļa pēdas nospiedumu. Mēs nodrošinām mūsu procesu un ražošanas procedūru pastāvīgu pārskatīšanu.
Mēs regulāri saņemam atzinību par saviem centieniem taupīt enerģiju, un samazināt CO2 emisijas. Piemēram, kopš 2005. gada mūsu vides veiktspēju pārbauda Vides pārvaldības un audita sistēma EMAS, Eiropas Savienības vadīta programma.

Lokāli veikto pasākumu kopsavilkums

» Elektroenerģijas ražošana, pateicoties mūsu enerģijas iekārtu izcilai primārajai energoefektivitātei

» Produktu uzglabāšana noliktavās, kurās uzglabāšanas plaukti izgatavoti no PEFC sertificētiem kokmateriāliem, iegūtiem no reģionālajām mežsaimniecībām

» Videi draudzīga preču loģistika un nelieli transportēšanas attālumi

» Videi draudzīga gaisa filtrēšana, izmantojot “biobed”

» Ilgtspējīgas būvniecības projekti, izmantojot dabīgus materiālus

» Darbinieku ilgtspējīgas pārvietošanās iespēju veicināšana

Mūsu mežu saglabāšanas projekts Tanzānijā

Meži ir būtisks komponents pasaules klimata stabilizēšanā. Tāpēc esam nolēmuši kompensēt mūsu CO2 emisijas, īstenojot mežu saglabāšanas projektu Ntakata kalnos Tanzānijā.
Varbūt Jūs esat pārsteigts, kāpēc mēs neiesaistāmies mežu saglabāšanā Vācijā? Atbilde ir ļoti vienkārša: tropu meži aug daudz ātrāk nekā mūsu vietējie meži. Tāpēc tropu koki jebkurā konkrētā periodā spēj absorbēt un uzglabāt vairāk CO2. Turklāt mūsu mežu saglabāšanas darbs Āfrikā ļauj mums atbalstīt vietējos iedzīvotājus.
Ntakata kalni ir tropu lietus meži, un tiek uzskatīti par vienu no pēdējiem neskarta tropu meža bastioniem Tanzānijā. Mēs kā aktīvs Carbon Tanzania dibinātāju partneris, iesaistoties vietējiem darbiniekiem, sniedzam praktisku palīdzību cilvēkiem, dzīvniekiem un dabai. Mēs aizsargājam mežus 216 000 hektāru platībā, ar 119 dažādām koku sugām. Projekta reģions ir mājvieta aptuveni 17 000 cilvēku, un veido būtisku pamatu viņu ekonomiskajai pastāvēšanai, kā arī ir patvērums daudzām dzīvnieku un augu sugām, tostarp meža ziloņiem un vienai no lielākajām savvaļas šimpanžu populācijām.
Mēs pirmie esam uzsākuši rīcību lolojumdzīvnieku barības sektorā, kas jau ir ierasta citos sektoros. 2018. gadā Josera bija pirmais lolojumdzīvnieku barības ražotājs, kurš publicēja ilgtspējības ziņojumu atbilstoši starptautiski piemērojamiem principiem, kas izklāstīti Global Reporting Initiative (GRI): tas ļauj mums skaidri definēt ilgtspējību uzņēmumā Josera, vienlaicīgi pozicionējot sevi nākotnē.
 
ERBAHERA FONDS
Josera kā daļa no ERBAHERA FONDA kopš 1989. gada ir atbalstījis globālās attīstības projektus Tanzānijas, Ugandas un Indijas lauku teritorijās. Fonda primārais mērķis ir nodrošināt pienācīgu dzīves kvalitāti šajos reģionos un uzņemties atbildību par tiem, kuri dzīvo nabadzībā. Papildus finanšu atbalstam, mēs liekam lielu uzsvaru uz personīgo mijiedarbību un zināšanu apmaiņu mūsu ekspertu un vietējo projekta partneru vidū. Tāpēc mūsu darbiniekiem ir iespēja regulāri apmeklēt fondus, kur viņi var aktīvi piedalīties darbā un brīvprātīgi iesaistīties fonda valdē.
Mūsu iniciatīvas
"Family Cooperation for Food" (FCF) iniciatīvai ir divi konkrēti galvenie mērķi Austrumāfrikas prioritārajā reģionā:
✓ Uzlabot uzturu un dzīves kvalitāti jaunattīstības valstīs
✓ Atbalstīt lauksaimniecības ģimenes uzņēmumus, attīstot ilgtspējīga un veiksmīga biznesa modeļus
✓ Uzlabojumi tiks veikti, balstoties uz sadarbības partnerībām, vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu, zināšanu, pieredzes, sakaru izmantošanu un mūsu ģimenes biznesa pieredzi.
Reģionālā aktivitāte
Mūsu misija ir ražot augstas kvalitātes lolojumdzīvnieku barību, balstoties uz vietēji pieejamiem resursiem reģionālajās ražotnēs. Šajā kontekstā mēs veidojam ilgtermiņa komerciālās attiecības ar daudziem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem no vietējā reģiona, kur atrodas mūsu rūpnīca Kleinhoibahā, Vācijā. Turklāt daudzi no mūsu darbiniekiem nāk no vietējā reģiona. Attīstot uzņēmuma atrašanās vietu, Josera aizsargā ilgtermiņa darbvietas Lejasbavārijā, Vācijā.
nachhaltigkeitspreis

Vācijas ilgtspējības balva

Ar FCF mēs sasniedzam 7 no 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko nosaka ANO. Mūsu pieeja arī ir pārliecinoši pierādījusi sevi Ekonomiskās sadarbības un attīstības federālajai ministrijai (BMZ), un tādējādi saņem valsts dotācijas.
Pateicoties mūsu uzņēmējdarbības sadarbībai kā daļai no FCF iniciatīvas, mēs esam nominēti kā viens no četriem finālistiem Vācijas ilgtspējības balvai 2020. Vācijas ilgtspējības balva līdzinās Oskara balvai filmu industrijā – pat nominācija ir pierādījums izciliem sasniegumiem šajā jomā. Nominācija Vācijas ilgtspējības balvai prasa ne tikai izcilu ilgtspējības projektu, bet arī labi pamatotu ilgtspējības stratēģiju visam uzņēmumam. 
bestincategory
Amerikas Lolojumdzīvnieku ilgtspējības koalīcija mūs ir nodēvējusi par 2020./21. gada ilgtspējīgāko lolojumdzīvnieku barības ražotāju. Asociācija (saīsinājumā PSC) aizstāv atbildīgu pieeju dabai, dzīvniekiem un cilvēkiem lolojumdzīvnieku barības nozarē visā pasaulē. Bez mums asociācijas dalībnieki ietver citus labi zināmus zīmolus lolojumdzīvnieku barības sektorā.
Visiem dalībniekiem bija tiesības uz balvu, un visi tika pārbaudīti, veicot auditu vairāku dienu garumā. Rezultātā mūsu uzņēmums, stratēģija un produkti tika novērtēti kā izcili!  Papildus novērtējumam “labākais savā klasē”, mēs iekļuvām arī visu pasaules dalībnieku pirmajā sešiniekā.
PSC redz sevi kā organizāciju, kas ļauj akreditētiem uzņēmumiem pakāpeniski kļūt ilgtspējīgākiem. Lai to panāktu, organizācija veicina pastāvīgu trešo pušu veiktas novērtēšanas un pārbaudes, kuras uzņēmumi var veikt, lai noteiktu potenciālu vēl lielākai ilgtspējībai. Mums tas ir gan stimuls, gan apstiprinājums tam, ka ar savu ilgtspējības stratēģiju esam uz pareizā ceļa – un vēl ir daudz darāmā!